Spring naar content

De toekomst van de mobiliteit begint nu!

Zuid-Nederland is in beweging. Slim samenwerken en innovatieve oplossingen zijn nodig, want tot 2040 komen er 120.000 woningen en arbeidsplaatsen bij. ‘Groeten uit 2040’ is de plek waar dilemma’s, vraagstukken, visie en oplossingen samenkomen. Laat je inspireren! Bekijk welke stappen vandaag al worden gezet. En voeg energie toe aan de mobiliteitstransitie!

Brief, wat stuur jij naar 2040?

#groetenuit2040

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Hoe jouw collega’s dat doen? Lees het hieronder en laat ook van jou horen!

Nodig iemand uit ook een kaartje te sturen.

 

UFO
postzegel derde kaartje
Mobiliteit in 2040. We reizen dan echt anders. Vanaf morgen ga ik zelf...

werken aan beter OV, zodat we in 2040 de auto nog vaker kunnen laten staan. En mijn collega's werken aan verbetering van het fietsnetwerk. Het zou mooi zijn als we in 2040 terugkijken naar 2021: Braken we toen ons hoofd over uitbreiding van weginfrastructuur? Dat doen we toch al jaren niet meer?
Mobiliteitstransitie betekent ook een transitie in onze hoofden. Mobiliteit mag nog steeds, maar in 2040 gaan we daar toch echt anders mee om. Het is niet meer altijd nodig om je te verplaatsen, we doen dat ook andere momenten dan vroeger en als we ons verplaatsen dan lopen we deze ladder af: lopen, fietsen, openbaar vervoer, (elektrische) auto.

postzegel eerste kaartje
Mobiliteit in 2040. Dat betekent ook vandaag al slim samenwerken. Hoe ik dat doe?

In 2040 is dit een duurzame innovatieve regio die vlot bereikbaar is en op een slimme manier verstedelijkt is.

postzegel tweede kaartje
In 2040 ziet de mobiliteit in Zuid-Nederland er echt anders uit! Hoe ik daar vandaag al aan bijdraag:

Met de batterij-revolutie wordt alle vervoer stil en bijna trillingsloos. Met een drone, een elektrisch vliegtuig, een autonome rijdende auto, super snelle capsules over het spoor of door buizen… tijd en afstand krijgen een heel andere beleving en de derde dimensie (de lucht) gaat stilaan een steeds grotere rol spelen. Ik zie er naar uit!

postzegel eerste kaartje
Mobiliteit in 2040. Dat betekent ook vandaag al slim samenwerken. Hoe ik dat doe?

Slim inzetten op duurzame mobiliteit in 2040 begint vandaag.

Kiezen voor duurzame mobiliteit is kiezen voor elektrisch transport, kiezen voor elektrische bussen, boten, treinen, trams, bussen, bestelbusjes, vrachtwagens, auto's en fietsen en dat ondersteunen met goede en ruimhartige subsidieregelingen.

Kiezen voor duurzame mobiliteit is afscheid nemen van vervuilende voertuigen en dat stimuleren met een subsidieregeling.

postzegel tweede kaartje
In 2040 ziet de mobiliteit in Zuid-Nederland er echt anders uit! Hoe ik daar vandaag al aan bijdraag:

Waterstof is de toekomst. De bestaande gasleidingen inzetten voor waterstof transport.

postzegel tweede kaartje
In 2040 ziet de mobiliteit in Zuid-Nederland er echt anders uit! Hoe ik daar vandaag al aan bijdraag:

Vandaag lekker vroeg opgestaan en vanaf thuis ingekomen berichten afgewerkt. Daarna een videogesprek met mijn teamleden gehad; kort en krachtig zodat iedereen weer van elkaar weet wat er loopt of gaat lopen de komende week. Vervolgens een vervoersdate ingepland: eerst met de fiets naar de mobhub (heerlijk weer) en daar de electro bus naar Den Bos genomen. Laatste stukkie gewandeld. Vanmiddag terug met een collega in zijn nieuwe elecmobiel en dan met de leenfiets weet richting huis. Daarna een laatste videogesprek gevoerd met een Amerikaanse collega, waar toevallig ook een nieuwe Duitse collega aansloot.
Tevreden vul ik mijn logboek in (zijn mijn baas en team ook weer bij) en wandel ik naar de kinderhub om mijn zoontje op te halen.
Een dag als alle anderen, maar met een gevoel dat alles loopt zoals het hoort.

postzegel eerste kaartje
Mobiliteit in 2040. Dat betekent ook vandaag al slim samenwerken. Hoe ik dat doe?

Uitzoomen en oog houden voor het geheel. Dat is essentieel wat mij betreft!

In iedere relatie (of samenwerking) heb je een paar vaste ingrediënten. Denk aan: belangen (verschillende én gedeelde), verbinding (contact, de manier waarop je de relatie vormgeeft) en een gezamenlijk doel (de welbekende why). We zijn vaak geneigd om te focussen op het wat en wie; Wie pakt welke taak op? Wie betaalt welk deel van de rekening? etc.

We verdelen verantwoordelijkheden. Dat maakt veel mensen ook alleen nog maar oog hebben voor de eigen taak, het eigen onderdeel. Mijn advies: uitzoomen en oog houden voor het geheel. Want alleen als het geheel functioneert, de verbindingen goed zijn, de belangen gezien en het doel gedeeld…dan kunnen we echt meters maken.

postzegel eerste kaartje
Mobiliteit in 2040. Dat betekent ook vandaag al slim samenwerken. Hoe ik dat doe?

Duurzame Mobiliteit is de verbindende factor en drijvende kracht in het transitietraject van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid.

We moeten elkaar vanuit SmartwayZ.NL zien te vinden en samenwerken in de verbindingen van deze drie pijlers.

Door daarnaast Duurzame Mobiliteit te koppelen aan People, Planet en Profit, zijn we in staat om voor iedereen Mobiliteit toegankelijk te maken en het een onderdeel te laten vormen van ons welzijn.

postzegel tweede kaartje
In 2040 ziet de mobiliteit in Zuid-Nederland er echt anders uit! Hoe ik daar vandaag al aan bijdraag:

Door, vanuit Fontys Hogescholen, goede technische bedrijfskundigen in de stroom automotive management op te leiden die hun steentje kunnen bijdragen aan het vormgeven van de mobilteitsvraagstukken van de toekomst.

Prikkel iemand in jouw netwerk.
Stuur een kaartje!

Liever een écht kaartje sturen?

Of er eentje ophalen? Ga dan zeker langs op deze locaties!

  • Automotive Campus in Helmond
  • Provinciehuis in Den Bosch
  • Trendsportal in Venlo
Brievenbus vrijstaand_logod@2x

#GROETENUIT2040

Heb jij een boodschap, vraag of idee voor ons?

Diverse materialen – zoals de kaarten en brievenbus – zijn ook beschikbaar voor jouw bijeenkomst. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.

UFO